FAQ

Hebben zakken met organisch afval speciale bewaarcondities?

Aangezien onze composteerbare zakken voor organisch afval hernieuwbare grondstoffen bevatten, garanderen wij hun kwaliteit gedurende maximaal een jaar vanaf de datum van aankoop - mits ze correct worden bewaard - op www.biomat-shop.nl. Grote afwijkingen van deze opslagomstandigheden kunnen leiden tot een aanzienlijke vermindering van de sterkte en de houdbaarheid van het materiaal.

Wij raden aan de biologische zakken te bewaren in droge en koele ruimten (temperatuur 15-20°C, vochtigheid ongeveer 50%). Laat de producten in de doos en bescherm ze tegen direct zonlicht.

Wat is het voordeel van bioplastic ten opzichte van plastic?

De grondstoffen voor bioplastics groeien minstens één keer per jaar terug, waardoor waardevolle fossiele grondstoffen worden bespaard. In sommige gevallen worden braakliggende landbouwgronden opnieuw in gebruik genomen.
Bij de verwijdering van bioplastics (compostering, vergisting of verbranding) is het materiaal vrijwel CO2-neutraal. Er komt slechts zoveel CO2 vrij als de plant tijdens zijn korte groei heeft opgenomen. Daarom leveren bioplastics een veel kleinere bijdrage aan de opwarming van de aarde dan plastic.

Hoe lang duurt het voordat composteerbare zakken voor organisch afval van bioplastic volledig zijn afgebroken?

In industriële composteerinstallaties worden gecertificeerde zakken, d.w.z. composteerbare bio-afvalzakken die gecertificeerd zijn volgens EN 13432 zna ongeveer 3 tot max. 10 weken, afhankelijk van de materiaaldikte, afgebroken zonder residuen en afgebroken tot water, CO2 en biomassa.

Hoe lang duurt het voordat normaal plastic volledig is afgebroken?

Er gaan meerdere eeuwen voorbij voordat plastic is afgebroken. De halfwaardetijd van conventionele plastic zakken en andere plastic producten (plastic servies, plastic borden, rietjes, enz.) ligt tussen 300 en 500 jaar!

Hoe onderscheiden bioplastics zich van conventionele plastics? Zijn NATURABIOMAT® zakken voor organisch afval composteerbaar?

Composteerbare bioplastics dragen hun eigen logo's, die duidelijk aangeven dat deze materialen volledig afbreekbaar zijn. Deze logo's worden uitsluitend toegekend door erkende instellingen na uitgebreide testprocedures. Jaarlijks worden voorgeschreven controletests uitgevoerd om de certificering te verkrijgen. Bovendien worden voortdurend monsters van de markt verzameld en getest in onafhankelijke testlaboratoria. Al onze producten zijn gecertificeerd volgens EN 13432 en daarom kunnen we met trots beweren dat alle bio-afvalzakken en bio-afvalzakken die verkrijgbaar zijn in de BIOMAT®-shop composteerbaar zijn en gecertificeerd volgens EN 13432.

Wat zijn bioplastics?

Zij bestaan hoofdzakelijk uit hernieuwbare grondstoffen - op basis van zetmeelhoudende planten, zoals maïs, aardappelen, bieten of van suikerriet en andere cellulosehoudende planten, gedeeltelijk uit residuen van de levensmiddelen- en diervoederproductie. De gebruikte planten zijn niet (meer) geschikt voor consumptie door mens of dier.

Wettelijke voorschriften

Controleer de wettelijke voorschriften met betrekking tot de toelating en verwijdering van gecertificeerde composteerbare bioplastics in uw land/regio.